Συλλογή Φωτογραφίες ιστορικών αρχείων
Αριθμός εικόνας 0195
Τίτλος Το Αρχηγείο της Επαναστατικής Συνελεύσεως του 1897, στις Πλακούρες Χανίων.
Φωτογράφος Α.Β. Κωνσταντινόπουλος
Σημειώσεις Το Αρχιγείον της επαναστατικής Συνελεύσεως του 1897, εν Πλακούρες Χανίων.