Συλλογή Φωτογραφίες ιστορικών αρχείων
Αριθμός εικόνας 0197
Τίτλος Ο Μητροπολίτης Κυδωνίας Αγαθάγγελος