Συλλογή Φωτογραφίες ιστορικών αρχείων
Αριθμός εικόνας 0198
Τίτλος Ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης.
Έτος 1912