Ψηφιακή Bιβλιοθήκη

Παρακαλώ επιλέξτε ενότητα

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις ψηφιακές συλλογές της ΑΣΚΣΑ, δείτε:

 

Ανασκαφές Αρχαίας Αγοράς

Ανασκαφές  Κορίνθου

Αρχεία

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες για το έργο


 

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών  

 

 Το 2006 η Αμερικανική Σχολή αναζήτησε και έλαβε οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό την ανάδειξη των μοναδικών θησαυρών της μέσω του διαδικτύου και την προβολή των κλασικών και σύγχρονων ελληνικών σπουδών σε παγκόσμιο επίπεδο. Χάρις στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και στο πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», η Αμερικανική Σχολή ανέλαβε και ολοκλήρωσε την ψηφιοποίηση σημαντικού μέρους από το αρχειακό υλικό της. Πάνω από 400,000 ψηφιοποιημένα τεκμήρια είναι πλέον διαθέσιμα για μελέτη και έρευνα στο διαδίκτυο.

 

Το ψηφιοποιημένο υλικό περιλαμβάνει τα ιστορικά «λευκώματα» του Ιωάννη Γενναδίου με φωτογραφίες και έγγραφα που τεκμηριώνουν τη διπλωματική και ερευνητική σταδιοδρομία του ιδρυτή της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, την αλληλογραφία του πολιτικού Ίωνος Δραγούμη, τη φωτογραφική συλλογή της Αμερικανίδας αρχαιολόγου Dorothy Burr Thompson, μία από τις πιο διακεκριμένες αρχαιολόγους του 20ου αιώνα, ένα μεγάλο αριθμό φωτογραφιών από τα ιστορικά αρχεία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, καθώς και τα αρχεία των ανασκαφών (ανασκαφικά δελτία, φωτογραφίες, σχέδια) από τις αρχαιολογικές έρευνες της Σχολής στην Αρχαία Κόρινθο (από το 1896 μέχρι και σήμερα).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Σχολή και τις συλλογές της μπορεί να βρει κανείς στο εγχειρίδιο «Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Σύνδεσμοι με το παρελθόν, γέφυρες με το μέλλον» (διαθέσιμο σε PDF), καθώς και στο δικτυακό τόπο της Σχολής.

Τέλος, έχοντας ως σκοπό την προσέγγιση του ευρύτερου κοινού σχεδιάστηκαν τέσσερις ψηφιακές εφαρμογές εκπαιδευτικού χαρακτήρα που αντλούν τη θεματογραφία τους από τις παραπάνω συλλογές, καθώς και από το ανασκαφικό έργο της Σχολής στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω εικονίδια για να περιηγηθείτε σε κάθε μία από τις τέσσερις εφαρμογές.

 Εκτύπωση   

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Μέτρο 1.3-Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού

Copyright 2007 The American School of Classical Studies at Athens

In Greece: ASCSA, 54 Souidias Street, GR-106 76, Athens, Greece
Telephone: (+30) 210-72-36-313 / Fax: (+30) 210-72-50-584 / Contact Via Email

In US: 6-8 Charlton Street, Princeton, NJ 08540-5232, USA
Telephone: (+1) 609-683-0800 / Fax: (+1) 609-924-0578 / Contact Via Email