Ψηφιακή Bιβλιοθήκη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eρωτήσεις

Επικοινωνήστε με την υπεύθυνη των συλλογών αυτών:

Δρ. Ναταλία Βογκέικωφ-Brogan

ΑΣΚΣΑ

Σουηδίας 54, Αθήνα, 106 76

Τηλ. +30 210 7236313

Φαξ.  +30 210 7294047

Επικοινωνήστε με e-mail


 

 Οι Ψηφιακές Συλλογές των Αρχείων

 

Τα αρχεία της Αμερικανικής Σχολής αποτελούνται από δύο διακριτές συλλογές που στεγάζονται χωριστά αλλά διευθύνονται ενιαία. Τα αρχεία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης ιδρύθηκαν για να στεγάσουν αρχικά τις συλλογές του ιδρυτή της Βιβλιοθήκης Ιωάννη Γεννάδιου και του πατέρα του Γεωργίου. Αργότερα, προστέθηκαν τα προσωπικά έγγραφα του Ερρίκου Σλήμαν, ανασκαφέα της Τροίας και των Μυκηνών, πολλές συλλογές που συνεισφέρουν στην κατανόηση των πολιτικών εξελίξεων του 19ου και του 20ού αιώνα στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, καθώς και τα προσωπικά αρχεία σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών.

Τα αρχεία της Βιβλιοθήκης Blegen περιλαμβάνουν έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία και το έργο της Αμερικανικής Σχολής, αρχειακό υλικό από τις ποικίλες ανασκαφικές δραστηριότητες της Σχολής στην Ελλάδα, καθώς και προσωπικά έγγραφα σημαντικών Αμερικανών αρχαιολόγων και αρχιτεκτόνων που εργάστηκαν στη χώρα. Υπάρχει επίσης ένας σημαντικός αριθμός φωτογραφιών από το τέλος του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, με αρχαιολογικό και εθνογραφικό περιεχόμενο (Περισσότερες πληροφορίες για τα Αρχεία).

Οι παρακάτω συλλογές είναι διαθέσιμες στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη:

 Η Αρχαιολογική Φωτογραφική Συλλογή περιλαμβάνει 3655 ψηφιακές εικόνες, στις οποίες αποτυπώνεται η αρχαιολογική δραστηριότητα της Αμερικανικής Σχολής από την ίδρυσή της το 1881 μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συλλογή περιέχει πολύτιμο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό, όπως δεκάδες φωτογραφίες που τεκμηριώνουν τις αναστηλωτικές εργασίες του Νικόλαου Μπαλάνου στο Ερέχθειο (αρχές 20ου αιώνα), την ταύτιση του χορηγικού μνημείου του Νικία στη Νότια Κλιτύ της Ακρόπολης, την ανακάλυψη του ιερού του Έρωτος και της Αφροδίτης στη Βόρεια Κλιτύ της Ακρόπολης (δεκαετία του ’30), τις ανασκαφές της Σχολής στο Διόνυσο της Αττικής, την αναστήλωση του Λέοντος της Αμφίπολης αλλά και γενικές απόψεις της Αθήνας.

 

 Η Φωτογραφική Συλλογή της Dorothy  Burr  Thompson περιλαμβάνει 3176 ψηφιακές εικόνες. Η Dorothy  Burr  Thompson, γνωστή στη διεθνή αρχαιολογική κοινότητα από τις ανασκαφές της στην αρχαία Αγορά και τις δημοσιεύσεις της σχετικά με την αρχαία κοροπλαστική τέχνη, δώρισε τη φωτογραφική της συλλογή στη Σχολή. Η συλλογή, που εκτείνεται χρονικά από το 1923 μέχρι και το 1955, περιλαμβάνει φωτογραφίες από τα ταξίδια της Thompson στην Ελλάδα την Τουρκία και την Ιταλία. Πέρα από τις αρχαιολογικές πληροφορίες, οι φωτογραφίες της καταγράφουν τοπία, κτήρια, έθιμα και επαγγέλματα που έχουν εκλείψει.

 

 Οι φωτογραφίες από τα Ιστορικά Αρχεία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης περιλαμβάνουν 1152 ψηφιακές εικόνες, οι οποίες προηγουμένως βρίσκονταν διάσπαρτες στα ιστορικά αρχεία της Βιβλιοθήκης. Οι εικόνες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία αφού αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης της ελληνικής ιστορίας, από τα τέλη του 19ου μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Οι φωτογραφίες προέρχονται από το πλούσιο ιστορικό αρχείο της οικογένειας Δραγούμη, τα προσωπικά αρχεία επιφανών ελλήνων πολιτικών όπως του Αθανασίου Σουλιώτη, του Νικολάου Μαυρή και άλλων, καθώς και του συγγραφέα Στράτη Μυριβήλη που πολέμησε στους Βαλκανικούς Αγώνες και στη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922).

 

  Η Αλληλογραφία του Ίωνος Δραγούμη αποτελείται από 11409 ψηφιοποιημένες εικόνες επιστολών. Πριν εκλεγεί βουλευτής, ο Ίων Δραγούμης υπηρέτησε ως διπλωμάτης στην Κωνσταντινούπολη, στη Ρώμη και στην Αγία Πετρούπολη. Δολοφονήθηκε το 1920. Η συλλογή, η οποία περιλαμβάνει 2827 επιστολές που έλαβε ο Δραγούμης και λιγοστές από αυτές που έστειλε ο ίδιος, εκτείνεται χρονικά από το 1895 και μέχρι και το 1920. Ο Μακεδονικός Αγώνας, τα βαλκανικά κράτη, η Οθωμανική αυτοκρατορία, το γλωσσικό ζήτημα και η χρήση της δημοτικής, είναι κάποια από τα θέματα που απασχολούν τους επιστολογράφους.

 Εκτύπωση   

Copyright 2007 The American School of Classical Studies at Athens

In Greece: ASCSA, 54 Souidias Street, GR-106 76, Athens, Greece
Telephone: (+30) 210-72-36-313 / Fax: (+30) 210-72-50-584 / Contact Via Email

In US: 6-8 Charlton Street, Princeton, NJ 08540-5232, USA
Telephone: (+1) 609-683-0800 / Fax: (+1) 609-924-0578 / Contact Via Email