Ψηφιακή Bιβλιοθήκη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις

Επικοινωνήστε με τις Ανασκαφές Κορίνθου:

James A. Herbst

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε με e-mail


 

Οι Aνασκαφές της Κορίνθου

 

Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών της Αθήνας ξεκίνησε αρχαιολογικές ανασκαφές στην Αρχαία Κόρινθο το 1896. Οι πρώτοι ανασκαφείς ενδιαφέρθηκαν πρωταρχικά για την αρχαία τοπογραφία της περιοχής και εργάστηκαν επισταμένα προκειμένου να αποκαλύψουν το κέντρο της αρχαίας πόλης. Μεταξύ των ετών 1925 και 1940 έγινε συνεχής και πιο συστηματική αποκάλυψη του χώρου, ενώ το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε από θέματα τοπογραφίας σε ζητήματα ταξινόμησης και χρονολόγησης. Οι αρχαιολόγοι δημοσίευσαν ευρέως στοιχεία για την ιστορία του πολεοδομικού ιστού, τα κτίρια, τις επιγραφές, τη γλυπτική, την κεραμική και τα μικροαντικείμενα. Οι μελέτες εκείνης της γενιάς διαμόρφωσαν την σημερινή γενική αντίληψη για την Κόρινθο και έθεσαν τις βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται ακόμα και σήμερα οι αρχαιολόγοι της Ανατολικής Μεσογείου. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 και υπό τη διεύθυνση του Charles Williams, η επιστημονική προσέγγιση των αρχαιολόγων στην Κόρινθο παρουσίασε μια περίοδο στιβαρής ιδεολογικής και μεθοδολογικής προόδου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου επιστημονικής μεταμόρφωσης, η μελέτη επικεντρώθηκε περισσότερο στην «ανθρώπινη» παρά στη «μνημειώδη» πλευρά του αρχαίου κόσμου. Οι εργασίες των τελευταίων 35 χρόνων δεν άλλαξαν τη γενική εικόνα του αρχαιολογικού χώρου, αλλά μετάλλαξαν την αντίληψή μας για το πολεοδομικό και ιστορικό τοπίο του. (Περισσότερες πληροφορίες για τις ανασκαφές της Κορίνθου)

 

Το αρχείο, το οποίο δημιουργήθηκε χάρη στη συνεχή σχεδόν ανασκαφική δραστηριότητα σ’ ένα χρονικό πλαίσιο τριών αιώνων, είναι πολύ πλούσιο και η εφαρμογή αυτή παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε σημαντικό τμήμα του. Τα ανασκαφικά ημερολόγια, οι φωτογραφίες και τα αρχιτεκτονικά σχέδια που περιέχονται στο αρχείο, δεν δίνουν πληροφορίες μόνο για την ιστορία και αρχαιολογία της Αρχαίας Κορίνθου αλλά, επιπλέον, αποκαλύπτουν πολλά στοιχεία για το σύγχρονο χωριό, τους κατοίκους του και τους ανασκαφείς. Οι αρχαιολόγοι κρατώντας ημερολόγια σε ημερήσια βάση άρχισαν να καταγράφουν ευρήματα, μνημεία και ανασκαφές, όπως επίσης και στοιχεία για την καθημερινή τους ζωή στην Ελλάδα. Συχνά στις σελίδες των ημερολογίων καταγράφονται οι σκέψεις τους και σκιαγραφούνται οι προσωπικότητές τους. Τα νεώτερα ημερολόγια είναι πιο «αντικειμενικά» και τυποποιημένα, ωστόσο προσφέρουν εξίσου πολλά στοιχεία στον αναγνώστη που ενδιαφέρεται να τα μελετήσει. Οι φωτογραφίες, ανάμεσα στις οποίες πλήθος γυάλινων αρνητικών, αποτυπώνουν ανασκαφικές τομές, αρχαία μνημεία και περίτεχνα αντικείμενα, και φωτίζουν επίσης πτυχές της ζωής των εργατών και το διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο της Αρχαίας Κορίνθου. Η συλλογή των σχεδίων περιέχει χάρτες, αποτυπώσεις μνημείων και ανασκαφικών στοιχείων, ενώ ρίχνει φως στην αρχαία τοπογραφία, στην αρχιτεκτονική και στα κατασκευαστικά στοιχεία των κτιρίων. Η σάρωση και η ψηφιακή καταλογογράφηση διακοσίων πενήντα χιλιάδων αντικειμένων κατέστη δυνατή χάρη στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας και στο Τρίτο Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.             

 

 Εκτύπωση   

Copyright 2007 The American School of Classical Studies at Athens

In Greece: ASCSA, 54 Souidias Street, GR-106 76, Athens, Greece
Telephone: (+30) 210-72-36-313 / Fax: (+30) 210-72-50-584 / Contact Via Email

In US: 6-8 Charlton Street, Princeton, NJ 08540-5232, USA
Telephone: (+1) 609-683-0800 / Fax: (+1) 609-924-0578 / Contact Via Email